CHO NPO/NGO

Hỗ trợ/triển khai các dự án cũng như việc kiểm tra và đánh giá (cho NPO/NGO)

CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tổ chức các Dự án Phát triển Thanh niên (Thực tập, Tình nguyện, Trao đổi)

CHO DOANH NGHIỆP

Tổ chức/Tư vấn các sự kiện mang tính chất xã hội/giáo dục, các chương trình CSR cho doanh nghiệp

NGÀY VĂN HÓA HÒA BÌNH

Qũy Hòa bình và Phát triển TP.HCM và Uỷ ban Hoa bình TP.HCM triển khai
Chương trình Văn hóa Hòa bình, tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM vào ngày
13/10/2018, sau ngày hòa bình thế giới 21/09. Chương trình được sự ủng hộ của UNESCO
Việt Nam và UNICEF Việt Nam. Mục đích là nhằm hưởng ứng Chương trình hành động của
UNESCO vì một Văn hóa Hòa bình và Phi bạo lực.

Long Phạm

Bạn sẽ không học được gì nếu vẫn giữ suy nghĩ rằng bạn biết tất cả mọi thứ.

Dung Lê

Dung Đặng

ĐỘI NGŨ YSD

Sự khác biệt giữa người bình thường và người đạt được thành tựu là sự nhận thức, và phản ứng trước thất bại của họ.

Sự khác biệt giữa người bình thường và người đạt được thành tựu là sự nhận thức, và phản ứng trước thất bại của họ.

Thành công không phải là điều định mệnh. nó phải là một điều diễn ra hằng ngày.

Contact us

Ho Chi Minh City, Vietnam

info@ysd.vn

Connect with us

Facebook

Instagram

Twitter

© 2019 by YSD - Youth Sustainable Development . 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now