top of page

YSD DIVISION

YSD division là đơn vị trực thuộc YSD với vai trò và sứ mạng giúp đỡ cho các tổ chức NGO/NPO trong việc triển khai, đo lường dự án một cách hiệu quả. Kết hợp với nghiên cứu chuyên sâu trước và sau khi thực hiện sự kiện, dự án. Đồng thời đưa ra các phương pháp đánh giá bài bản, chuyên môn để tạo ra một dự án có tác động cao cho xã hội.

11899943_807423739371454_637270551382803

Trưởng mảng YSD Division

LONG PHẠM

10 Nhung Dao.jpg

Truyền thông

NHUNG ĐÀO

6 Khoa Tran.jpg

Ban chương trình

KHOA TRẦN

YSD CENTRE

YSD Centre là đơn vị trực thuộc YSD hướng tới mục tiêu phát triển thanh niên thông qua việc tạo ra những chương trình để thanh niên tham gia vào các dự án xã hội được đánh giá một cách bài bản.


Ngoài ra, YSD Centre còn hỗ trợ tư vấn/kết nối cho các tổ chức/cơ quan cũng như doanh nghiệp quan tâm đến các chương trình phát triển cộng đồng, nhằm tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực cho các mục tiêu xã hội.

2 Dung Le 1.jpg

Trưởng mảng YSD Centre

DUNG LÊ

14 Cuong Le.jpg

Ban truyền thông

CƯỜNG LÊ

7 Khang Truong.JPG

IT & Web

KHANG TRƯƠNG

19 Vy.jpg

Thiết kế

VY HUỲNH

15 Hang Do.jpg

Trưởng ban Partnership

HẰNG ĐỖ

11 Khoi Nguyen.jpg

Truyền thông -

Đa phương tiện

KHÔI NGUYỄN

20 Du.jpg

Thiết kế

ĐÀO MAI

YSD HR

Sự cống hiến xoay quanh giá trị bền vững cũng như nhiệt huyết

đến từ các thành viên nòng cốt của YSD.

1 Dung Dang.jpg

Trưởng mảng Nhân sự

DUNG ĐẶNG

17 Thu Hoang.jpg

Nhân sự

THƯ HOÀNG

bottom of page